Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 8 maj 2024.

Ägaren till denna webbplats är:

Fast Forward Logistics AB
Borgmästaregatan 5B, 43432 Kungsbacka
Sverige
E-post: 
Telefonnummer: +46 7 66-00 12 88
VAT ID: SE556982854301

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Fast Forward Logistics AB :

Daniel Hjerpe

1. Allmänst

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.

2.1 Wir stellen journalistische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Daniel Hjerpe aus Kungsbacka.