Hållbarhet och Miljömedvetenhet i fokus

Mot bakgrund av klimatförändringarnas allvar och de 13,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter som Sveriges inrikes transporter genererade under 2022, engagerar sig Fast Forward Logistics AB aktivt för att minska dessa utsläpp och fokusera på hållbarhet. Vårt åtagande sträcker sig från att utveckla en omfattande miljöpolicy till att välja hållbara leverantörer och sätta ambitiösa miljömål. Genom att leda vägen för hållbara transportlösningar visar vi att effektiv logistik och miljöhänsyn kan gå hand i hand. Vi är fast beslutna att agera som en förebild i branschen, drivna av innovation och ett djupt ansvar för vår planet. Besök gärna Naturvårdsverket för mer information.

1. Vårt åtagande till planeten

Som en ledande leverantör av globala transportlösningar, från sjöfart till flyg och vägtransporter, inser vi vikten av vårt ansvar. Även om vi inte äger de fordon vi använder, är vi engagerade i att minska vår miljöpåverkan och agerar proaktivt för att bidra till en mer hållbar värld. Vi strävar efter att vara en del av lösningen.

2. Steg mot en hållbar verksamhetsmodell

Vår resa mot hållbarhet har börjat med utformningen av en omfattande miljöpolicy. Vi har påbörjat samtal med våra leverantörer för att säkerställa att de stöder vårt mål att minska utsläpp och främja hållbara transportlösningar. Vårt nästa steg är att sätta upp miljömål som inkluderar åtgärder i valet av leverantörer samt minska vår egen miljöpåverkan.

3. Hållbarhetsdriven företagskultur

På Fast Forward Logistics är hållbarhet inbäddat i allt vi gör. Från att välja elfordon som företagsbilar till att arbeta papperslöst på kontoret och använda återanvändbara material i vår merchandising. Vi är också på väg att göra vår webbplats klimatneutral och planerar att investera i projekt som kompenserar för våra koldioxidutsläpp.

En grönare framtid: Hållbarhet och Miljömedvetenhet i fokus Fast Forward Logistics AB

4. Från ord till handling

Vårt engagemang för hållbarhet är inte bara en del av vår företagskultur; det är en del av vår affärsstrategi. Vi förbereder oss aktivt för certifiering enligt ISO 14001 genom att utse en dedikerad miljöansvarig inom företaget, på så vis säkerställer vi att våra hållbarhetsmål alltid står i fokus i vårt arbete.

Sammanfattning

Hos Fast Forward Logistics AB är vi övertygade om att det är genom våra handlingar, inte bara våra ord, som vi kan bidra till en mer hållbar och miljömedveten värld. Vårt engagemang för att leda förändringen och motivera andra att agera i samma riktning är starkare än någonsin. Vi ser en framtid där hållbarhet står i centrum, och vi är beredda att möta dessa utmaningar.
Följ med oss på vår resa mot en ljusare, grönare framtid!

Vid mer frågor hör av dig till oss på Fast Forward Logistics

 

Picture of Amanda Welander
Amanda Welander
Business Development Manager & Digital Marketing amanda@fastforwardlogistics.se +46 7 66-00 12 11

Innehåll

Har du några mer frågor tveka inte på att höra av dig.
Relaterade artiklar