Tullhantering vid Export – En komplett sammanfattning

Att hantera tull vid export kan vara en komplex och tidskrävande process. För att underlätta har vi sammanställt viktiga insikter och råd från de ledande aktörerna inom logistik och tullhantering.

Nytt för tullhantering och export med digitalisering

Tullverket har introducerat ett nytt exportsystem som innebär en ökad digitalisering av tullprocesser. Detta system syftar till att förenkla deklarationsförfaranden och förbättra kommunikationen mellan exportörer och tullmyndigheter. Genom att vara elektroniskt anslutna till Tullverkets system kan företag hantera tulldokumentation snabbare och mer effektivt.

Viktiga Tjänster och Förmåner

Hos Fast Forward Logistics erbjuder vi omfattande tullhanteringstjänster som inkluderar:

  • Fullständig tullklarering för både import och export.
  • Specialiserad rådgivning kring tullager och momshantering.
  • Hantering av särskilda tullförfaranden som temporär import/export och återinförsel.

Våra erfarna tullspecialister säkerställer att alla tulldeklarationer är korrekta och att företagen följer gällande regelverk.

Optimerad Logistik och Personlig Service

På Fast Forward Logistics betonar vi vikten av personlig service och skräddarsydda lösningar för varje kund. Vi erbjuder:

  • Elektronisk anslutning till Tullverkets system (TDS) för snabb och säker tulldokumentation.
  • Godkända tullager som följer strikta regelverk, vilket möjliggör lagring av varor tills de ska säljas eller vidareexporteras.
  • Egenutvecklade system för dokumentationsöversikt och effektiv tullhantering.

Fördelar med Professionell Tullhantering

Professionell tullhantering minskar risken för fel och förseningar, vilket kan leda till kostnadsbesparingar och ökad effektivitet i leveranskedjan. Genom att använda tjänster från erfarna tullspecialister kan företag säkerställa att alla regelverk följs, vilket minskar risken för sanktioner och böter.

Sammanfattning

Att navigera genom tullhanteringens komplexa landskap kräver expertis och rätt verktyg. Genom att implementera digitala lösningar och anlita erfarna tullspecialister kan företag effektivisera sina exportprocesser och säkerställa en smidig och problemfri hantering.

För mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa ert företag med tullhantering, kontakta gärna oss.

Picture of Linda Lavås
Linda Lavås
COO linda@fastforwardlogistics.se +46 7 66-00 25 50

Innehåll

Har du några mer frågor tveka inte på att höra av dig.
Relaterade artiklar